"> Rafał Norsesowicz | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Rafał Norsesowicz, Kancelaria Komornicza nr VI

ul. Limanowskiego 12B
73-110 Stargard

Komornik Sądowy

► Komunikat: Od dnia 28.05.2020r. nastąpiła zmiana adresu kancelarii komornika nowy adres ul. Limanowskiego 12B 73-110 Stargard

 

► W toku prowadzonych spraw kancelaria wykorzystuje:

EPU – przyjmowanie i realizacja tytułów wykonawczych wydanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.
Ognivo – elektroniczne wyszukiwanie rachunków bankowych dłużników.
EKW – system elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych.
CEPIK – elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

E-ZUS – elektroniczne zapytanie do ZUS w celu ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne.
Rejestr-PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

umożliwiający weryfikację danych osobowych dłużnika.

 

 

2016. Komornik Sądowy Rafał Norsesowicz. Copyright Currenda.