"> Rafał Norsesowicz | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Rafał Norsesowicz
ul. Mickiewicza 1B/1
73-110 Stargard

Komornik Sądowy

► Od dnia 06.05.2016r. Rafał Norsesowicz pełni obowiązki komornika jako:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Rafał Norsesowicz i przejął prowadzenie spraw po przeniesionym komorniku.

► W toku prowadzonych spraw kancelaria wykorzystuje:

EPU – przyjmowanie i realizacja tytułów wykonawczych wydanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.
Ognivo – elektroniczne wyszukiwanie rachunków bankowych dłuzników.
EKW – system elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych.
CEPIK – elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

E-ZUS – elektroniczne zapytanie do ZUS w celu ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne.
CPD – Centrum Personalizacji Dokumentów umożliwiający weryfikację danych osobowych dłużnika.

 

 

2016. Komornik Sądowy Rafał Norsesowicz. Copyright Currenda.