"> Rafał Norsesowicz | 18.10.2019r. Opis i Oszacowanie Krępcewo

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Rafał Norsesowicz
ul. Mickiewicza 1B/1
73-110 Stargard

18.10.2019r. Opis i Oszacowanie Krępcewo

Miejscowość: 267/5, 73-115 Krępcewo,

Cena wywołania:

Data licytacji: 18.10.2019, godz. 11:00


OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Rafał Norsesowicz w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Genowefa Lewandowska
73-115 Dolice, Krępcewo, 31

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2019 o godz. 11:00 na działce nr 267/5, 73-115 Krępcewo,
w: zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
działka nr 267/5, 73-115 Krępcewo,
dla której Sąd Rejonowym w Stargardzie Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: SZ2T/00024540/1].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


2016. Komornik Sądowy Rafał Norsesowicz. Copyright Currenda.